Kategorie

Czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki?

„W te same rzeki wchodzimy i nie wchodzimy, jesteśmy i nie jesteśmy” (Heraklit)